Hướng dẫn tạo module trong magento 2 Module là gì? Module trong Magento 2 (hay còn gọi là một extension) là một phần mở rộng có nhiệm vụ tạo ra...