Linux Mint là gì? Linux Mint là một distro (bản phân phối) Linux dựa trên Ubuntu được phát hành lần đầu tiên vào năm 2006. Linux Mint kế thừa khả...